تعداد مقالات: 179
2. تاثیر رنگ نور و دوره نوری برپارامترهای هماتولوژیک مولدین ماده استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 19-34

فاطمه نادری؛ علی بانی؛ محمدعلی یزدانی؛ رضوان الله کاظمی


4. نقش اوره خون در تنظیم اسمزی گربه کوسه لکهدار در خلیج فارس (Chiloscyllium punctatum)

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات


6. تاثیر غلظت‌های تحت کشنده حشره‌کش فن‌پروپاترین بر سدیم، پتاسیم و کورتیزول سرم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-12

محسن جعفری‌نژاد؛ مجید عسکری حصنی؛ اکبر کریمی؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ مینا معتمدی


8. بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی


9. تاثیر ویتامین نیاسین بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی بچه ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-14

رعنا حق پرست؛ حسین خارا؛ مسعود فرخ روز


10. Persian Cover Page

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-8


11. فهرست مطالب دوره 3، شماره 4

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-4


12. JAPB Cover Page-Farsi-V4-N1

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-4


13. JAPB Cover Page-Farsi-V4-N2

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-4


14. JAPB Cover Page-Farsi-V4-N3

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-4


15. JAPB Cover Page-Farsi-V4-N4

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-9


17. بررسی اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر شاخص‌های همولنف و بار باکتریایی Vibrio در روده میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18

سجاد پورمظفر؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد کلنگی میان‌دره


18. القای بیان ژن HSP70 در دوکفه‌ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-24

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کاوه خسرویانی؛ امیر قادرمرزی


20. بررسی اثر تغییرات دما و غلظت سرم جنین گاوی بر روند رشد و تکثیر سلول‌های تخمدانی کشت داده شده ماهی مید (Liza klunzingeri)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-39

زهرا شیبانی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ نگین سلامات؛ محمود هاشمی تبار؛ وحید بیاتی


21. ارزیابی سمیت نانوذره اکسید مس بر سیانوباکتری Anabaena sp. بومی تالاب‌های گیلان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-20

رضا کریمی؛ اکبر نورسته نیا؛ حسین عباسپور؛ سکینه سعیدی سار؛ اکرم سادات نعیمی


24. بررسی پروفایل طولی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus رودخانه گاماسیاب در فصول مختلف سال

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20

لیما طیبی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند