نویسنده = بهرام فلاحتکار
تعداد مقالات: 6
1. طراحی سامانه هورمونی آهسته رهش LHRH-A2 در مقیاس نانو

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-180

مهرناز نوری؛ بهرام فلاحتکار؛ شاداب شاهسونی


3. اثر سطوح متفاوت نانوذرات آهن جیره بر رشد و شاخص‌های خونی بچه‌ماهی انگشت‌قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-120

کمیل قلی‌زاده اصلی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ بهرام فلاحتکار


4. پاسخ‌های استرس و خون‌شناسی بچه ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) به دستکاری‌های ناشی از صید

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-74

بهرام فلاحتکار؛ عبدالعی راهداری؛ الدوز باقرپور


6. مشاهده وضعیت دو جنسی در هیبرید ماهی استرلیاد ماده (Acipenser ruthenus) × فیل ماهی نر (Huso huso)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-60

بهرام فلاحتکار؛ بهمن مکنت خواه؛ ایرج عفت پناه؛ احمد رضوی صیاد؛ مهدی رحمتی