نویسنده = ������ ������������ ��������
غلظت کشندگی مخاط شقایق دریایی Stichodactyla sp. و خواص نفروتوکسیک آن در ماهی گورخری Danio rerio

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 75-92

مریم حامدی؛ صابر خدابنده؛ جعفر سیف آبادی؛ شهلا همتی