نویسنده = �������� ���������� ����������
بهینه‌سازی ریزپوشانی تیمول در شبکه پلیمری ژلاتین و کاراگینان و بررسی اثر ضدبیوفیلمی آن در برابر باکتری دریایی Bacillus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22124/japb.2023.22800.1477

زهرا زارعی جلیانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ عدنان شهدادی


بررسی توانایی حذف زیستی نفت خام توسط باکتری جدا شده از خاک آلوده به نفت در اطراف پالایشگاه شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22124/japb.2023.24454.1496

مرتضی یوسف زادی؛ سارا شکرانیان؛ نرگس امراللهی بیوکی


بررسی خواص سیتوتوکسیک و ضدباکتریایی Symbiodinium sp. جدا و خالص شده از شقایق دریایی Stichodactyla haddoni در خلیج‌های فارس و عمان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-144

10.22124/japb.2021.18141.1401

سروناز بی غم سوستانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ بهروز زارعی دارکی؛ محمد شریف رنجبر


استخراج و شناسایی ترکیبات جاذب فرابنفش در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 99-115

10.22124/japb.2020.14293.1346

مریم کوکبی؛ مرتضی یوسف زادی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ معروف زارعی


فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک‌های قهوه‌ای به عنوان یک منبع جدید آنتی‌اکسیدانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 69-94

10.22124/japb.2020.12172.1300

سپیده بابائی ماهانی نژاد؛ مرتضی یوسف زادی؛ سولماز سلیمانی


اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-90

10.22124/japb.2019.11521.1274

طیبه نامی؛ سولماز سلیمانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ مرتضی یوسف زادی؛ موسی کشاورز