نویسنده = �������� ���������� ����������
مقایسه تاثیر نانوذرات اکسید مس و اکسید آهن بر تنش اکسیداتیو در ریزجلبک Nannochloropsis oculata

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20717.1438

نسرین فاضلیان؛ مرتضی یوسف زادی


بررسی خواص سیتوتوکسیک و ضدباکتریایی Symbiodinium sp. جدا و خالص شده از شقایق دریایی Stichodactyla haddoni در خلیج‌های فارس و عمان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-144

10.22124/japb.2021.18141.1401

سروناز بی غم سوستانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ بهروز زارعی دارکی؛ محمد شریف رنجبر


استخراج و شناسایی ترکیبات جاذب فرابنفش در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 99-115

10.22124/japb.2020.14293.1346

مریم کوکبی؛ مرتضی یوسف زادی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ معروف زارعی


فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک‌های قهوه‌ای به عنوان یک منبع جدید آنتی‌اکسیدانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 69-94

10.22124/japb.2020.12172.1300

سپیده بابائی ماهانی نژاد؛ مرتضی یوسف زادی؛ سولماز سلیمانی


اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-90

10.22124/japb.2019.11521.1274

طیبه نامی؛ سولماز سلیمانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ مرتضی یوسف زادی؛ موسی کشاورز