نویسنده = محدث قاسمی
بررسی میزان حساسیت کشت سلولی اولیه از باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) به ویروس ویرمی بهاره کپور (SVCV)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22124/japb.2022.21587.1456

سید ابوالفضل علائی؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ محدث قاسمی


اثرات ویروس ویرمی بهاره کپور (Carp sprivivirus) بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum)

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 111-128

10.22124/japb.2018.9082.1205

صادق امیدوار؛ محدث قاسمی؛ زینب امیدوار؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ منیره فئید؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب