نویسنده = ����������������������� ��������
برآورد نسبی پتانسیل‌های ژنتیکی خنثی و تنوع سازشی در جمعیت‌های پرورشی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) کشور

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 47-68

الهام جرفی؛ محمدرضا کلباسی؛ مجید صادقی‌زاده؛ سیروس امیری‌نیا