نویسنده = ������������ ������������������ ������ ��������
اثرات سطوح مختلف شوری بر رشد، بقا و شوک ناشی از عوامل محیطی بر صدف آب شیرین تالاب انزلی (Anodonta cygnea)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 21-34

10.22124/japb.2021.17990.1399

حمید علاف نویریان؛ مسعود موسی پور؛ سید محمد مولودی سیاهمزگی