نویسنده = �������������� ��������
بررسی اثر تغییرات دما و غلظت سرم جنین گاوی بر روند رشد و تکثیر سلول‌های تخمدانی کشت داده شده ماهی مید (Liza klunzingeri)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 27-39

10.22124/japb.2018.2725

زهرا شیبانی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ نگین سلامات؛ محمود هاشمی تبار؛ وحید بیاتی


بررسی مقایسه‌ای ساختار بافتی لوله گوارش Holothuria arenicola جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 89-105

پوریا واعظ نیا؛ نگین سلامات؛ محمد تقی رونق؛ حسین رامشی