دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی بیان ژن لیزوزیم نوع-c در بافت‌های طحال، پانکراس، کلیه ی قدامی و کبد در مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) بر اساس جنسیت با استفاده از روش Real Time PCR کمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

محمدرضا بیواره؛ حسنا قلی پور کنعانی؛ بلال صادقی؛ حجت الله جعفریان


2. نقش سورفاکتانت آنیونی در ایجاد تنش اکسیداتیو در اکوسیستم‌های آبی و اثر بر رشد گیاه آزولا (Azolla filiculoides)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

زهرا مسعودیان؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ اکبر نورسته نیا


3. تأثیر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم بر برخی شاخص های تولید مثلی در مولدین نر ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

جواد مهدوی جهان آباد؛ رقیه محمودی؛ علیرضا قائدی؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ محمدمیثم صلاحی اردکانی


4. غربالگری باکتریوفاژهای اختصاصی سویه‌های Lactococcus garvieae جدا شده از ماهی‌های قزل‌آلای رنگین کمان مبتلا به لاکتوکوکوزیس در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

سید مهدی قاسمی؛ مجید بوذری