دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی اثر عصاره گیاه حنا (Lawsonia inermis) در مقایسه با سولفات مس (CuSo4.5H2o) بر شاخص‌های خونی، ایمنی، استرس و فعالیت آنتی اکسیدانی بافت آبشش و کبد تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22124/japb.2023.24825.1502

روح الله برزگر؛ مسعود فرخ روز لاشیدانی؛ حسین خارا؛ محدثه احمدنژاد؛ علیرضا شناور ماسوله


سنتز سبز نانوذره روی با استفاده از عصاره جلبک قهوه ای Sargassum ilicifolium و ارزیابی خواص آنتی باکتریال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22124/japb.2023.25411.1510

محمدشریف رنجبر؛ سلیم چنگی رهی؛ مرتضی یوسف زادی؛ گیلان عطاران فریمان؛ معروف زارعی


تغییرات فیزیولوژیکی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگهداری شده با تراکم های مختلف در سیستم بیوفلاک همراه با استرس حاد هیپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22124/japb.2023.25520.1513

زهرا جغتایی؛ حسین آدینه؛ محمد هرسیج؛ سیده آیناز شیرنگی


بررسی میزان هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در رسوبات و بافت توتیای Echinometra mathaei در سواحل شمال خلیج فارس، استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22124/japb.2023.24635.1499

ستاره بدری؛ شهلا جمیلی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ غلامحسین ریاضی


اثرات بیهوشی اسانس نعناع (Mentha Piperita L) در مقایسه با اسانس گل میخک بر ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22124/japb.2023.25471.1512

اسماعیل کاظمی؛ ادریس رحیمی کیا؛ حسین مرادیان؛ علی خسروانی زاده


بهینه‌سازی استفاده از عصاره الکلی جلبک نانوکلروپسیس بر ماندگاری فیله میگوی سفیدسرتیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22124/japb.2023.25333.1508

آتنا هودجی؛ لاله رومیانی


بررسی بافت شناسی ساختار گنادی در گونه مهاجم Sinanodonta woodiana گزارش شده در رسوبات رودخانه کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22124/japb.2023.25865.1518

سلماز شیرعلی؛ سحر احمدوند؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس


بررسی تطبیقی میزان رشد، بقاء و پروتئین کل در A. franciscana تغذیه شده با پودر جلبک اسپیرولینا و جلبک دونالیلا در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22124/japb.2024.25821.1517

رضا روشندل؛ رامین مناف فر؛ سعید مشکینی


اثر روش تثبیت و تنش شوری (کلریدسدیم) بر شاخصهای رشد، تجمع کاروتنوئید و کربوهیدرات در ریز جلبک Dunaliella Salina

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22124/japb.2024.25973.1520

مسعود حیدری زاده؛ نگار الفتی؛ سید فصیح صادقی


بررسی خاصیت سیتوتوکسیک زهر عروس دریایی گونه Chrysaora hysoscella علیه سلول‌های سرطان کولون انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22124/japb.2024.26334.1522

اصغر محمدزاد اصل؛ حسین ذوالقرنین؛ سهیلا مطرودی؛ فاطمه طهوری


بیوتکنیک زادآوری و تولیدمثل کپورهندی کاتلا (Catla catla) با هورمون سنتتیک القای تخمریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22124/japb.2024.26545.1526

محمد یونس زاده فشالمی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ سید عبدالصاحب مرتضوی زاده


مقایسه شاخص های تکثیر در کپور ماهی هندی مریگالCrirhinus cirrhosus با هورمونهای اواپاس (Ovapas )،اواپریم(Ovaprim) و هیپوفیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22124/japb.2024.26558.1527

محمد یونس زاده فشالمی؛ سید عبدالصاحب مرتضوی زاده


تاثیر پری بیوتیک بتا گلوکان با منشا مخمر بر برخی شاخص های رشد و ایمنی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22124/japb.2024.26680.1529

صبا حسینی؛ جمشید فولادی؛ مهدی سلطانی؛ دارا باقری؛ اسفندیار نجفی حاجیور


بررسی میزان تأثیر مکمل پودر سیر بر فاکتورهای رشد و بازماندگی لارو ماهی تترای سیاه(Gymnocorymbus ternetzi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22124/japb.2024.26807.1531

علیرضا گلچین منشادی؛ زینب فرهادی


اثر شوری زیستگاههای مختلف بر بافت کلیه بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii) انگشت قد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22124/japb.2024.25055.1505

محدثه احمدنژاد


سنتز کمپلکس کیتوزان- ملانین از ضایعات دریایی و ارزیابی فعالیت جاذب اشعه ماوراء بنفش آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22124/japb.2024.24296.1493

طیبه زارعی کریانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ فاطمه صداقت؛ معروف زارعی


بررسی القای ماده زایی میوزی با استفاده از اشعه فرابنفش و شوک حرارتی در ماهی پرت خونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

10.22124/japb.2024.26606.1528

حسین رحیمی پردنجانی؛ فردین شالویی؛ روح اله رحیمی؛ مهدیه مرادی


استخراج ژلاتین از فلس، پوست و استخوان ماهی سنگسر Pomadasys kaakan و مقایسه‌ی ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22124/japb.2024.25451.1511

فرانک عباسی؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ امیر وزیری زاده؛ رضا حسن ساجدی