نویسنده = ���������� ������������������� ��������
بررسی اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر شاخص‌های همولنف و بار باکتریایی Vibrio در روده میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-18

10.22124/japb.2017.2405

سجاد پورمظفر؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد کلنگی میان‌دره