تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 254
تعداد مشاهده مقاله 279,738
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 228,541
تعداد مقالات ارسال شده 504
تعداد مقالات رد شده 180
تعداد مقالات پذیرفته شده 217

در کمال مسرت به اطلاع می رساند در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش های صورت گرفته "نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان" بنا بر نامه شماره 3/18/194974 مورخ 1394/9/16 دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، موفق به اخذ اعتبار علمی پژوهشی از شماره اول پاییز 1392 گردید و در سامانه ارزیابی نشریات وزارتخانه صاحب درجه ب است. همچنین در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) Image result for ‫پایگاه استنادی جهان اسلام‬‎ نمایه شده است.

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان مقالات پژوهشی انجام یافته در زمینه های مختلف فیزیولوژی و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی را به صورت فصلنامه منتشر می کند. دسترسی به مقالات رایگان (تمام متن) بوده، میانگین زمان داوری حدود 2 ماه و نوع داوری مقالات بصورت دوسو ناشناس (Double Blind Peer Reviewِ) است و تمامی مقالات دریافتی از طریق سامانه همانندجو ایران داک مشابهت یابی می شوند. 

گواهی

نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان که از انتشارات علمی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان است تحت حمایت انجمن زیست شناسی ایران، مقالات پژوهشی مرتبط با فیزیولوژی و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی را در زمینه های ذیل منتشر می کند:

فیزیولوژی جانوران آبزی 
فیزیولوژی تولیدمثل، گوارش، اعصاب و غدد درون ریز ، گردش خون، تنفس سلولی، هورمون ها، هیستوفیزیولوژی، اکوفیزیولوژی، فیزیولوژی استرس، ، سیستم دفعی، سیستم ایمنی، تنظیم اسمزی، الکتروفیزیولوژی و سایر مباحث فیزیولوژیک جانوران  آبزی

فیزیولوژی گیاهان آبزی
جذب و انتقال مواد در گیاهان، متابولیسم گیاهی، تغذیه معدنی گیاهان، مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی، مکانیسم جذب یونها، فرایندهای رشد و نمو ، تولید مثل، فیزیولوژی تنش، فیزیولوژی همزیستی و سایر مباحث فیزیولوژیک گیاهان آبزی

بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی
مطالعه سلولهای بنیادی،کشت بافت و سلول جانوران و گیاهان آبزی، مهندسی ژنتیک، پزشکی دریا، محصولات زیستی دریا و سوختهای زیستی، هیستوشیمی، سیتوشیمی، زیست شیمی دریا، ایمونوهیستوشیمی و سایر مباحث زیست فناوری مربوط به جانوران و گیاهان آبزی

8aaea746b960c40

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها