تماس با ما

آدرس: گیلان، رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

تلفن: 5-33343630 13 98+    داخلی 405

تلفکس: 33333647 13 98+

وب سایت: http://japb.guilan.ac.ir

پست الکترونیک: Japb1390@yahoo.com


CAPTCHA Image