ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد‌باکتریایی جلبک قهوه‌ای Iyengaria stellata جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به توانایی جلبک­ها در تولید متابولیت­های ثانویه، می­توان آن­ها را به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات طبیعی برای توسعه تولید دارو و درمان بسیاری از بیماری­ها به کار برد. از این رو، مطالعه حاضر به منظور تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد‌باکتریایی عصاره آبی جلبک قهوه­ای Iyengaria stellata از سواحل قشم انجام شد. برای ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره جلبک، اثر مهارکنندگی رادیکال هیدروکسیل، توانایی شلاته کنندگی یون آهن و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل، مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت ضد‌باکتریایی عصاره بر چهار سویه باکتری بیماری­زا شامل Escherichia coli، Salmonella typhimurium، Bacillus cereus و Staphylococcus aureus، به روش انتشار از دیسک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با آنتی‌بیوتیک­های استاندارد مقایسه شد. بر اساس نتایج به دست آمده فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل (67/1±69/23)، توانایی مهار رادیکال هیدروکسیل (62/2±84/84) و توانایی شلاته‎ کنندگی یون آهن (45/0±14/91) در جلبک I. stellata بالا بود. اما نتایج حاصل از آزمایش‌های ضدمیکروبی نشان داد که عصاره آبی این جلبک فاقد اثر ضد‌باکتریایی علیه باکتری­های استفاده شده بود. طبق نتایج این مطالعه، جلبک قهوه­ای Iyengaria stellata می­تواند به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی در صنایع غذایی و پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها