غربالگری باکتریوفاژهای اختصاصی سویه‌های Lactococcus garvieae جدا شده از قزل‌آلای رنگین‌کمان مبتلا به لاکتوکوکوزیس در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

2 استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

لاکتوکوکوزیس یک بیماری فوق حاد سیستمیک در ماهی­ها است که به وسیله Lactococcus garvieae ایجاد می­شود و به دلیل خسارات اقتصادی زیاد، مشکلی نگران کننده در مزارع پرورش ماهی محسوب می­شود. توانایی باکتریوفاژها در تخریب سلول­های باکتریایی بدون آسیب به میزبان بیمار، این ویروس­ها را به عنوان یک عامل ضدباکتریایی مناسب برای درمان بیماری­های ماهی­ها مطرح کرده است. در این پژوهش به منظور جداسازی باکتری­ها، ماهی­هایی که علایم سپتی­سمی خونریزی دهنده حاد را نشان می­دادند از مزارع پرورش ماهی جمع‌آوری شدند. پس از جداسازی باکتری­ها در محیط BHI، ویژگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری­ها با استفاده از آزمایش­های میکروب‌شناسی و بیوشیمیایی، PCR و تعیین توالی ژن 16S rRNA مطالعه شد. همچنین، نمونه­های آب دریا، پساب و آب و خاک مزرعه پرورش ماهی برای جداسازی باکتریوفاژهای اختصاصی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از کشت نمونه­ها، سه سویه L. garvieae و پنج باکتریوفاژ از نمونه­های مختلف جداسازی شدند. با وجود تفاوت­های جزئی مشاهده شده در زیر میکروسکوپ الکترونی، مشخص شد که همه فاژها متعلق به خانواده Podoviridae بودند. این ویروس­های باکتریایی جداسازی شده علیه L. garvieae، دارای پتانسیل خوبی در جهت پیشگیری و کنترل بیماری لاکتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی هستند.

کلیدواژه‌ها