مطالعه بافت شناسی ساختار درونی شقایق‌های دریایی Anthopleura buddemeieri و Stichodactyla haddoni

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار گروه فناوری‌های نوین، پژوهشکده منطقه‌ای جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

5 استادیار پارک زیست‌فناوری خلیج فارس، جزیره قشم، ایران

چکیده

شقایق­­های ­دریایی (راسته Actinaria) از متنوع‌ترین و موفق‌ترین اعضای رده Anthozoa، زیر­رده Hexacorallia هستند. با توجه به اهمیت شگرف شقایق­های دریایی به عنوان جوامع سوسپانسیون‌خوار و موفقیت اکولوژیکی این جانداران به واسطه گرایش به شرکت در روابط همزیستی و همچینین کاربردهای اخیر آن‌ها در بیوتکنولوژی و استخراج مواد زیستی فعال و ترکیبات دارویی، مطالعه ساختار درونی و شناخت بخش‌های مختلف بدن این  آبزیان لازم و ضروری است. از این رو، در مطالعه حاضر از دو گونه شقایق دریایی Anthopleura buddemeieri و Stichodactyla haddoni برش­های بافتی با ضخامت 5 میکرومتر تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ­آمیزی شدند. با بررسی نتایج تصاویر میکروسکوپ نوری در این دو گونه دیواره بدن و حفره گوارشی به راحتی قابل رویت بودند. دیواره بدن حاوی سه لایه اکتودرم، مزوگله و گاسترودرم بود و اجزای حفره گوارشی شامل مزانتری، عضله طولی انقباضی و عضله قاعده­ای‌کناری قابل ملاحظه بودند. در گونه A. buddemeieri با تهیه برش بافتی از تمام عرض حفره گوارشی این جانور اکتینوفارینکس و سیفونوگلیف مشاهده و نوع و تعداد مزانتری­ها مشخص شد. همچنین در هر دو گونه عضلات طولی انقباضی با توسعه و قدرت بیشتر به انتهای مزانتری­­های اولیه و ثانویه نسبت به عضلات قاعده­ای‌کناری واقع در نزدیکی دیواره بدن متصل بودند.

کلیدواژه‌ها


Barnes R.D. 1982. Overview of Sea Anemones, Invertebrate Zoology. Holt-Saunders International, USA. 1009P.
Biju Kumar A., Dhaneesh K.V. and Geethu M. 2015. First record of the sea anemone Anthopleura buddemeieri fautin (Cnidaria: Actiniaria: Actiniidae) from the Indian coast. Journal of Aquatic Biology andFisheries, 3: 111–114.
Daly M., Brugler M.R., Cartwright P., Collins A.G., Dowson M.N., Fautin D.G. and Romano S.L. 2007. The phylum Cnidaria: A review of phylogenetic patterns and diversity 300 years after Linnaeus. Journal of Zootaxa, 1668: 127–182.
Daly M., Chaudhuri A., Gusmao L. and Rodriguez E. 2008. Phylogenetic relationships among sea anemones (Cnidaria: Anthozoa: Actiniaria). Journal of Molecular Phylogenetic and Evolution, 48(1): 292–301.
Eash-Loucks W.E. and Fautin D.G. 2012. Taxonomy and distribution of sea anemones (Cnidaria: Actiniaria and Corallimorpharia) from deep water of the northeastern Pacific. Journal of Zootaxa, 3375: 1–80.
Fariman G.A. and Javid P. 2015. First records of the sea anemones Stichodactyla tapetum and Stichodactyla haddoni (Anthozoa: Actiniaria: Stichodactylidae) from the southeast of Iran, Chabahar (sea of Oman). Turkish Journal of Zoology, 39(3): 432–437.
Fautin D.G. 2005. Three species of intertidal sea anemones (Anthozoa: Actiniidae) from the tropical Pacific: Description of Anthopleura buddemeieri, n. sp., with remarks on Anthopleura asiatica and Gyractis sesere. Journal of Pacific Science, 59(3): 379–391.
Fautin D.G., Crowther A.L. and Wallace C.C. 2008. Sea anemones (Cnidaria: Anthozoa: Actiniaria) of Moreton Bay. Journal of Memoirs of the Queensland Museum-Nature, 51(1): 35–63.
Fautin D.G., Hickman Jr. C.P., Daly M. and Molodtsova T. 2007. Shallow-water sea anemones (Cnidaria: Anthozoa: Ceriantharia) of the Galapagos Island. Journal of Pacific Science, 61(4): 549–573.
Fautin D.G., Tan R., Liang W., Yap N., Hee T.S., Crowther A., Goodwill R., Sanpanich K. and Chieh T.W. 2015. Sea anemone (Cnidaria: Actinaria) of Singapore: shallow water species known also from the Indian subcontinent. Journal of Ruffles Bulletin of Zoology, 31: 44–59.
Lopez-Gonzalez P.J., Rodriguez E., Gili J.M. and Segonzac M. 2003. New records on sea anemones (Anthozoa: Actiniaria) from hydrothermal vents and cold seeps. Journal of Zoologische Verhandelingen, 345: 215–243.
Rodriguez E., Barbeitos M.S., Brugler M.R., Crowley L.M., Grajales A., Gusmao L. and Daly M. 2014. Hidden among sea anemones: The first comprehensive phylogenetic reconstruction of the order Actinaria (Cnidaria: Anthozoa: Hexacorallia) reveals a novel group of Hexacorals. Journal of PLoS One, 9(5): 1–17 (e96998).
Ruppert E.E., Fox R.S. and Barnes R.D. 2004. Invertebrate Zoology. Cengage Learning, India. 870P.
Sanamyan N.P., Sanamyan K.E. and Schories D. 2015. Shallow water Actiniaria and Corallimorpharia (Cnidaria: Anthozoa) from King George Island, Antarctica. Journal of Invertebrate Zoology, 12(1): 1–51.
Spano C. and Flores V. 2013. Staining protocol for the histological study of sea anemones (Anthozoa: Actiniaria) with recommendations for anesthesia and fixation of specimense. Latin American Journal of Aquatic Research, 41(5): 1019–1024.
Yap N.W.L., Fautin D.G., Ramos D.A. and Tan R. 2014. Sea anemones of Singapore: Synpeachia temasek new genus, new species, and redescription of Metapeachia tropica (Cnidaria: Actinaria: Haloclavidae). Journal of Proceeding of the Biological Society of Washington, 127(3): 439–454.