نویسنده = ���������� ���������������� ������������ ����������
مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف آلاینده بوتاکلر بر روی بافت عضله جنس نر و ماده ماهی حوض (Carassius auratus)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 35-49

محمود زارعی امامزاده هاشمی؛ حسن تقوی؛ فاطمه نظرحقیقی