نویسنده = �������������������� ����������
فعالیت ضدباکتریایی عصاره فلوروتانینی جلبک قهوه‌ای Sargassum tenerrimum و کرم‌ غنی شده با آن در مقابل باکتری‌های مرتبط با آکنه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 21-37

10.22124/japb.2021.17695.1395

عصمت محمدی؛ بهاره شعبان پور؛ پرستو پورعاشوری؛ وحیده پیام‌نور؛ سلیم شریفیان