نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تاثیر تراکم بر کارایی و برخی فراسنجه‏ های آنتی‏اکسیدانی همولنف میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سیستم بیوفلاک

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 41-62

10.22124/japb.2022.21352.1451

مریم ایرانی؛ هومن رجبی اسلامی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ سیدپژمان حسینی شکرابی