نویسنده = ������������ ����������
تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمون‌های تولیدمثلی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-20

10.22124/japb.2021.21203.1449

هانیه ربوطی؛ سید محسن اصغری؛ ریحانه سریری؛ بهروز حیدری؛ سعید بلالایی