کلیدواژه‌ها = کپورماهیان
تعداد مقالات: 2
1. ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی استخوان دم‌لامه و سنگریزه شنوایی سیاه‌ماهی گونهCapoeta saadii (Heckel, 1847) جمع‌آوری شده از حوضه آبریز کرمان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 113-136

فاطمه محمدی؛ مجید عسکری حصنی؛ آزاد تیموری؛ سید مسعود مجدزاده