کلیدواژه‌ها = ضدباکتری
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک قرمز Gracilaria gracilis

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-130

10.22124/japb.2021.15725.1369

محمد حسین زمانی کوچصفهانی؛ سمیه عطائی جلیسه؛ مریم زمانی کوچصفهانی


اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-90

10.22124/japb.2019.11521.1274

طیبه نامی؛ سولماز سلیمانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ مرتضی یوسف زادی؛ موسی کشاورز