کلیدواژه‌ها = Anodonta cygnea
تعداد مقالات: 2
1. اثر ضدباکتریایی عصاره‌ها و هیدرولیز آنزیمی Anodonta cygnea و Dreissena polymorpha

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-76

10.22124/japb.2018.8924.1203

مریم افتخاری؛ اعظم مشفق؛ محبوبه سترکی


2. القای بیان ژن HSP70 در دوکفه‌ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-24

10.22124/japb.2017.2532

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کاوه خسرویانی؛ امیر قادرمرزی