بررسی مقایسه‌ای ساختار بافتی لوله گوارش Holothuria arenicola جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس، بندرلنگه

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار بافتی دستگاه گوارش خیار دریایی گونه Holothuria arenicola جمع‌آوری شده از سه منطقه در سواحل استان هرمزگان شامل بندر لنگه، جزیره قشم و جزیره هرمز، انجام شد. نمونه‌ها، ابتدا در محلول فرمالین 10 درصد تثبیت شدند و پس از انجام مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، از بخش‌های مختلف لوله گوارش مقاطعی به ضخامت 6 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شد. نتایج نشان داد مری از بافت پوششی سنگفرشی مطبق که روی پارین زیرمخاط قرار گرفته، تشکیل شده است و دو لایه عضله حلقوی و طولی دارد. معده از بافت پوششی استوانه‌ای ساده پوشیده شده و فاقد غدد مخاطی است. سراسر روده توسط بافت پوششی استوانه‌ای ساده که حاوی سلول‌های جامی شکل است پوشیده شده است. کلواک توسط تعداد زیادی عضلات شعاعی نخی شکل به نام عضلات متسع کننده کلواک از اطراف به دیواره بدن متصل است.

کلیدواژه‌ها