اثر عصاره سیانوباکتری Oscillatoria sp. روی رده سلولی MCF-7 سرطان پستان و بیان ژن کاسپاز 3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان و دومین دلیل مرگ ناشی از سرطان بعد از سرطان ریه در زنان جهان است. تلاش‌های زیادی به منظور درمان این سرطان صورت گرفته که می‌توان به جراحی، رادیوتراپی و شیمی‌درمانی اشاره کرد. شیمی‌درمانی به دلیل اثرات جانبی، سمیت و مقاومت دارویی دارای محدودیت‌هایی است. بنابراین استفاده از روش‌ها و منابع جدید از جمله منابع دریایی به عنوان یک کاندیدای امیدوار کننده جهت درمان مطرح شده است. سیانوباکتری‌ها به دلیل داشتن ترکیبات موثر بر روند مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی، ممکن است بتوانند به عنوان منبع جدیدی در درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار بگیرند. در پژوهش حاضر، اثر عصاره هیدروالکلی سیانوباکتری Oscillatoria بر زیستایی سلول‌های سرطانی و بیان ژن کاسپاز 3 (CASP3) در سلول‌های رده MCF-7 سرطان پستان بررسی شد. سلول‌های سرطانی پستان توسط عصاره هیدروالکلی Oscillatoria با غلظت‌های 075/0، 15/0، 3/0، 6/0، 2/1، 5/2، 5 و 10 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر تیمار شدند. تاثیر عصاره بر زیستایی سلول‌ها توسط تست MTT assay و تغییرات بیان ژن کاسپاز 3 توسط PCR Real Time بررسی شد.  نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت، زیستایی سلول‌ها کاهش پیدا کرد و اختلاف معنی‌داری را نسبت به نمونه شاهد نشان داد.  همچنین نتایج Real Time PCR نشان داد که بیان ژن کاسپاز 3 در زمان 24 ساعت به طور معنی‌داری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها