دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-94 
جداسازی بیومس ریزجلبک تک سلولی Chlorella sp. با روش Electro-Coagulation-Flotation

صفحه 33-49

احمد مشهدی نژاد؛ رقیه ریحانی؛ جنت سرمد؛ حجت الله زمانی


مشاهده وضعیت دو جنسی در هیبرید ماهی استرلیاد ماده (Acipenser ruthenus) × فیل ماهی نر (Huso huso)

صفحه 51-60

بهرام فلاحتکار؛ بهمن مکنت خواه؛ ایرج عفت پناه؛ احمد رضوی صیاد؛ مهدی رحمتی