مشاهده وضعیت دو جنسی در هیبرید ماهی استرلیاد ماده (Acipenser ruthenus) × فیل ماهی نر (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشاه گیلان

2 کارشناس ارشد مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل

چکیده

ماهیان خاویاری و هیبریدهای آن‌ها ارزش فراوانی در تولید گوشت و خاویار دارند. این ماهیان دارای گنادهای گونوکوریست هستند اما به ندرت و به صورت نامعمول گزارش‌هایی از حالت دوجنسی در آن‌ها وجود دارد. مطالعه حاضر به مشاهده اولین وضعیت دوجنسی در هیبرید ماهی استرلیاد ماده × فیل ماهی نر در شرایط پرورشی ایران می­پردازد. در یک مورد از این ماهی در سن 10 سالگی و با وزن 5/7 کیلوگرم در زمان خاویارسازی، گنادهایی به وزن کل 700 گرم به صورت بیضه با دانه­های تخمک پراکنده بر روی آن به وزن 100 گرم مشاهده شد. علل بروز این پدیده در شرایط پرورش ناشناخته است و نیازمند مطالعات آناتومیکی، هورمونی و بافت‌شناختی بر روی تعداد بیش‌تری از این ماهیان می­باشد، ولی احتمال دارد نگهداری در اسارت، وجود برخی فرومون­ها، عوامل هورمونی، برخی آلودگی‌ها و مختل­کننده‌های اندوکرینی در بروز این پدیده می‌تواند تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها