جداسازی بیومس ریزجلبک تک سلولی Chlorella sp. با روش Electro-Coagulation-Flotation

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

3 استادیارگروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

ریزجلبک­ها به دلیل داشتن موادمعدنی، رشد سریع، عدم نیاز به زمین حاصلخیز برای رشد و تولید محصولات جانبی ارزشمند در صنایع مختلف دارویی، غذایی و تولید بیودیزل مورد استفاده قرار می­گیرند. پس از اتمام دوره کشت ریزجلبک، یکی از مشکلاتی که در فرآیند تولید بیومس وجود دارد، نبود دستگاهی مناسب جهت جداسازی ریزجلبک با هزینه اندک از محیط کشت آن است. جداسازی بیومس ریزجلبک با توجه به اندازه کوچک سلول و ثبات کلوئیدی آن نیاز به مصرف انرژی بالایی دارد و این امر یک محدودیت بزرگ در کاربرد تجاری آن است. در این مطالعه از روش Electro-Coagulation-Flotation برای برداشت ریزجلبک Chlorella sp. از محیط کشت استفاده شد و تاثیر سه پارامتر شدت جریان، الکترولیت و مدت زمان اجرا در راندمان برداشت ریزجلبک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدت زمان اجرا بیش‌ترین تاثیر را در جداسازی بیومس ریزجلبک دارد به طوری که بیش‌ترین راندمان برداشت بیومس در مدت زمان طولانی­تر به دست آمد. از طرف دیگر افزایش میزان شدت جریان باعث افزایش سرعت انعقاد و برداشت ریزجلبک شد ولی انرژی بالایی را مصرف کرد. بیش‌ترین راندمان برداشت بیومس 3/88 درصد بود که در شدت جریان 2mA.cm-۱۶ و مدت زمان ۳۰ دقیقه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها