جداسازی و شناسایی باکتری‌های Vibrio موجود در صدف مرواریدساز لب‌سیاه و بررسی حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیک‌ها نسبت به آن در غرب خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

4 مربی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

صدف­های مرواریدساز لب­سیاه (Pinctada margaritifera) یکی از گونه‌های مهم نرم­تنان است که برای تولید مروارید پرورشی از آن استفاده می­شود. تلفات در تمامی مراحل صدفچه و مولدین صدف مشاهده شده است که تاکنون به دلایل آن پرداخته نشده است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل بیماری­زا در صدفچه و مولدین صدف مرواریدساز لب­سیاه و همچنین تعیین مقاومت و حساسیت دارویی باکتریایی، در کارگاه تکثیر و پرورش تحقیقات بندرلنگه انجام شد. نمونه­ها به صورت تازه و برای بررسی­های باکتریایی مورداستفاده قرار گرفتند. بررسی باکتریایی طبق روش­های بیوشیمیایی و رنگ‌آمیزی گرم و با استفاده از محیط کشت­های TSA و TCBS انجام شد. نمونه­ها برای بررسی مقاومت و حساسیت دارویی باکتری­ها با استفاده از محیط کشت مولر هینتون آگار مورد مطالعه قرار گرفتند. 4 گونه باکتری از جنس Vibrio یافت شد که V. harveyi، V. alginolyticus، V. splendidus و V. anguillarum در اندام آبشش مولد صدف لب­سیاه شناسایی شد. باکتری­ها به آنتی­بیوتیک­های آمپی­سیلین، اریترومایسین، استرپتومایسین و اگزاسیلین مقاوم و به آنتی­بیوتیک­ نووبیوسین حساس و به آنتی­بیوتیک اکسی­تتراسایکلین نیمه حساس بودند.

کلیدواژه‌ها