بهینه‌سازی استحصال روغن از گونه میکروجلبکی Haematococcus pluvialis با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی پروفایل اسید چرب آن به منظور تولید بیودیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری بیوتکنولوژی میکروبی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

تولید بیودیزل از منابع زیستی مانند میکروجلبک‌ها، دارای پتانسیل بالایی به عنوان جانشین دیگر سوخت‌های فسیلی در حال اتمام است. فرآیند تولید بیودیزل از میکروجلبک‌ها شامل برداشت، خشک کردن و استخراج روغن، با صرف هزینه و انرژی زیادی صورت می‌گیرد. در فرآیند تجاری‌سازی توسعه روش‌های استخراجی که قابلیت استفاده در مقیاس وسیع را داشته باشد، از مهم‌ترین نیازها در تولید این سوخت است. بنایراین هدف از این مطالعه، بهینه‌سازی شرایط استخراج روغن از میکروجلبکHaematococcus pluvialis  شامل دما (20 تا 50 درجه سانتی‌گراد) و میزان مخلوط حلال‌ها (5 تا 30 میلی‌لیتر) حاوی محلول دو فازی کلروفرم/ متانول با نسبت 2:1 (حجمی/ حجمی) با استفاده از روش سطح پاسخ بود. نقاط بهینه به دست آمده 6/42 درجه سانتی‌گراد و 23/17 میلی‌لیتر به ترتیب برای دما و مخلوط حلال‌ها بود. مشخصات کمی و کیفی اسیدهای چرب روغن استخراجی قبل و بعد از بهینه‌سازی مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهینه‌سازی دارای تاثیر مثبت بر پروفایل اسیدهای چرب روغن استخراجی برای استفاده در تولید بیودیزل با کیفیت بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها