دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1398 
2. مکان‌یابی رونوشت ژن Vasa در بافت بیضه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) با شیوه دورگه‌سازی در محل (In Situ Hybridization)

صفحه 23-39

سمانه پورسعید؛ محمدرضا کلباسی؛ سیده نفیسه حسنی؛ گورو یوشیزاکی؛ حسین بهاروند


9. طراحی سامانه هورمونی آهسته رهش LHRH-A2 در مقیاس نانو

صفحه 161-180

مهرناز نوری؛ بهرام فلاحتکار؛ شاداب شاهسونی