نویسنده = دانیال گروهی
اثر hCG، OvaprimTM و OvarimTM بر بازدهی تکثیر مصنوعی مولدین ماهی سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22124/japb.2023.24539.1497

عرفان اکبری نرگسی؛ دانیال گروهی؛ بهرام فلاحتکار