نویسنده = هومن رجبی اسلامی
تاثیر تراکم بر کارایی و برخی فراسنجه‏ های آنتی‏اکسیدانی همولنف میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سیستم بیوفلاک

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 41-62

10.22124/japb.2022.21352.1451

مریم ایرانی؛ هومن رجبی اسلامی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ سیدپژمان حسینی شکرابی


اثر غلظت‏های مختلف کبالت بر رشد، برخی ترکیبات بیوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب ریزجلبک Isochrysis galbana

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-123

10.22124/japb.2021.15014.1356

حسین اسکندرنیا؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی سلطانی؛ ابوالقاسم کمالی