کلیدواژه‌ها = خون
تاثیر هورمون اوالین بر برخی از شاخصهای خون‌شناسی، بیوشیمیایی، هورمونی و اسپرمشناختی مولدین نر ماهی کپور (Cyprinus carpio) در دریای خزر

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 91-116

10.22124/japb.2021.19636.1424

مجید محمدنژاد؛ طیبه عنایت غلامپور؛ مراد محمد شکیبا؛ عبدالجبار قزل؛ عباسعلی آقایی مقدم


بررسی اثر نوع خون بر میزان زادآوری زالوی طبی Hirudo orientalis

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 125-139

10.22124/japb.2021.19461.1425

حمیده تقوی جلودار؛ جمیله پازوکی؛ محمد صادق خاکشور


اثرات استرس شوری و دما بر فاکتورهای خونی بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 95-113

سید علی روضاتی؛ نیلوفر حقی؛ ساناز آورجه