کلیدواژه‌ها = ضدباکتریایی
فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک‌های قهوه‌ای به عنوان یک منبع جدید آنتی‌اکسیدانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 69-94

10.22124/japb.2020.12172.1300

سپیده بابائی ماهانی نژاد؛ مرتضی یوسف زادی؛ سولماز سلیمانی