کلیدواژه‌ها = Rutilus frisii kutum
بررسی میزان حساسیت کشت سلولی اولیه از باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) به ویروس ویرمی بهاره کپور (SVCV)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22124/japb.2022.21587.1456

سید ابوالفضل علائی؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ محدث قاسمی


شناسایی و آنالیز توالی cDNA کد کننده پروتئین شوک حرارتی 90 کیلو دالتون (Hsp90) در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-12

مریم ایزددوست کردمحله؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری‌خان؛ بهروز حیدری


تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لیزوزیم ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-34

ویدا بذرکار؛ محمود رضا آقامعالی