کلیدواژه‌ها = بافت‌شناسی
شناسایی و جداسازی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونیا از بافت بیضه فیل‌ماهی (Huso huso)

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-24

10.22124/japb.2021.20253.1430

مهسا برهانی؛ محمدرضا کلباسی؛ مارتین پشنیچکا؛ بهرام فلاحتکار؛ آلکساندر کرافورد


مطالعه بافت شناسی ساختار درونی شقایق‌های دریایی Anthopleura buddemeieri و Stichodactyla haddoni

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

10.22124/japb.2021.10596.1252

مریم آذین؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمدشریف رنجبر


بررسی مقایسه‌ای ساختار بافتی لوله گوارش Holothuria arenicola جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 89-105

پوریا واعظ نیا؛ نگین سلامات؛ محمد تقی رونق؛ حسین رامشی


غلظت کشندگی مخاط شقایق دریایی Stichodactyla sp. و خواص نفروتوکسیک آن در ماهی گورخری Danio rerio

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 75-92

مریم حامدی؛ صابر خدابنده؛ جعفر سیف آبادی؛ شهلا همتی