دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

القای ماده زایی بین گونه ای در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) با استفاده از اسپرم غیرهمسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2021.20693.1439

محمد حسن زاده صابر؛ شهروز برادران نویری؛ محمد پورکاظمی؛ مهتاب یارمحمدی؛ هوشنگ یگانه راسته کناری؛ جلیل جلیل پور


اثر تغذیه کوتاه مدت ترکیب زردچوبه (Curcuma langa) و فلفل سیاه (Piper nigrum) بر فراسنجه های خونی، ایمنی و آنزیم‌های کبدی ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20710.1437

سیده میترا عقیلی؛ فرید فیروزبخش؛ سارا حق پرست؛ ایوب فرهادی


مقایسه تاثیر نانوذرات اکسید مس و اکسید آهن بر تنش اکسیداتیو در ریزجلبک Nannochloropsis oculata

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20717.1438

نسرین فاضلیان؛ مرتضی یوسف زادی


اثر عصاره الکلی جلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20883.1442

رضا نهاوندی؛ علی صادقی؛ میثم سبزه؛ سجاد پورمظفر؛ سعید تمدنی جهرمی؛ محمد خلیل پذیر؛ کیوان اجلالی


افزایش تحمل گیاهچه‌های مکزیکن لایم تلقیح شده با اندوفیت‌هایAspergillus niger و Bacillus aquimaris استخراج شده از جلبک‌های دریایی نسبت به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20908.1444

لیلا بقازاده دریایی؛ داود صمصام پور؛ عبدالنبی باقری؛ جلوه سهرابی پور