دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر تغذیه کوتاه مدت ترکیب زردچوبه (Curcuma langa) و فلفل سیاه (Piper nigrum) بر فراسنجه های خونی، ایمنی و آنزیم‌های کبدی ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20710.1437

سیده میترا عقیلی؛ فرید فیروزبخش؛ سارا حق پرست؛ ایوب فرهادی


مقایسه تاثیر نانوذرات اکسید مس و اکسید آهن بر تنش اکسیداتیو در ریزجلبک Nannochloropsis oculata

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20717.1438

نسرین فاضلیان؛ مرتضی یوسف زادی


اثر عصاره الکلی جلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20883.1442

رضا نهاوندی؛ علی صادقی؛ میثم سبزه؛ سجاد پورمظفر؛ سعید تمدنی جهرمی؛ محمد خلیل پذیر؛ کیوان اجلالی


افزایش تحمل گیاهچه‌های مکزیکن لایم تلقیح شده با اندوفیت‌هایAspergillus niger و Bacillus aquimaris استخراج شده از جلبک‌های دریایی نسبت به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22124/japb.2022.20908.1444

لیلا بقازاده دریایی؛ داود صمصام پور؛ عبدالنبی باقری؛ جلوه سهرابی پور