تغییرات یونوسیت‌های پوست لارو سوف سفید دریای خزر (Sander lucioperca) در مواجهه با شوری‌های مختلف

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 149-169

10.22124/japb.2021.17248.1390

محدثه احمدنژاد؛ شهربانو عریان؛ محمود بهمنی؛ محمد صیاد بورانی


تولید پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط سیانوباکتری Spirulina sp. در تنش غلظت نمک‌های معدنی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-187

10.22124/japb.2020.12557.1313

یونس کردی تمندانی؛ اکبر نورسته نیا؛ فاطمه مرادی


بررسی میزان حساسیت کشت سلولی اولیه از باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) به ویروس ویرمی بهاره کپور (SVCV)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/japb.2022.21587.1456

سمیه حقیقی کارسیدانی؛ محدث قاسمی؛ سید ابوالفضل علائی


بررسی قابلیت پرورش ریزجلبک Dunaliella tertiolecta در آبهای ژرف سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/japb.2022.21644.1457

عبدالعلی راهداری؛ علی خسروانی زاده؛ ساحل پاکزاد توچایی


بیان ژن CYP1A و آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی زروک(Scatophagus argus) بعنوان نشانگر زیستی آلاینده های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/japb.2022.21777.1458

سید احمد قاسمی؛ سپیده حسین جان زاده


کلونینگ، بیان ژن و خالص سازی کربوکسی پپتیداز جدید ازگونه هالوفیل persicus Bacillus دریاچه فوق شور آران و بیدگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/japb.2022.22750.1479

محمود رضا آقا معالی؛ سمیرا سپهری؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان


تاثیر بوتیرات منوگلیسیرید و پروبیوتیک باسیلوس جیره غذایی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/japb.2022.22091.1461

رضا باقرپور؛ غلامرضا بادزهره؛ رضا داودی؛ احمد قاسمی


اثر باکتری‌های پروبیوتیکی باسیلوس سابتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کنترل قارچ زدگی و عملکرد تخم گشایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/japb.2022.22297.1465

اسماعیل کاظمی؛ امید رحمتی؛ سعید ضیائی نژاد؛ علی آبرومند